Ngay 19/09/2019 Trường THCS Thạch Bằng phối hợp với công an huyện Lộc Hà tổ chức chuyên đề An toàn giao thông